E-LEARNING/TELEGRAM

New safety course for Ukrainian journalists

During a time of war, it’s essential that journalists are prepared for any eventuality, however unlikely. 

With that in mind, Thomson Foundation has responded by designing a unique new course to advise local and regional journalists in Ukraine in the event of a nuclear incident, be it accidental or targeted.  

Safety advice: Nuclear incident’ is an easy-to-access course designed to take just 10 minutes on a smartphone. It’s accessible via the encrypted messaging service Telegram and was created with help from two nuclear weapons experts. The experts are Hamish de Bretton-Gordon, a former commander of NATO’s Rapid Reaction CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) Battalion who now advises journalists through the International News Safety Institute, and Gareth Davies, a former soldier with over 20 years of CBRN experience including developing British and NATO policy and command of detection systems and their crews on operations.  

Their advice includes a downloadable form containing a five-point safety guide. 

In the confusion and terror of the battlefield it is important to have basic survival training and information

Hamish de Bretton-Gordon, former commander of NATO’s Rapid Reaction CBRN Battalion

“In the confusion and terror of the battlefield it is important to have basic survival training and information and this is especially important in the unlikely event of a nuclear attack or accident,” says Hamish de Bretton-Gordon. 

It’s the second course designed by Thomson Foundation for Telegram for local journalists in Ukraine. The first, ‘Reacting to a chemical attack’, was released earlier this year. 

Thomson Foundation editorial associate, Catherine Mackie who worked on the course, said, This course is not suggesting that a nuclear incident is inevitable, imminent or likely. It aims to provide a useful reference point for Ukrainian journalists in particular those who may not have access to specialist kit or help from international news organisations. Making sure those journalists have easy access to clear, concise, expert advice is essential. 

The course is available only on smartphones via Telegram. It is in both Ukrainian and English. 

Ukrainian version:

In the Telegram app, search: TF26uk

English version:

In the Telegram app, search: TF26e

Новий курс з безпеки для українських журналістів 

Під час війни дуже важливо, щоб журналісти були готові до будь-якого розвитку подій, яким би малоймовірним він не був. 

З огляду на це, Фундація Томсон розробила новий унікальний курс для місцевих і регіональних журналістів в Україні на випадок ядерного інциденту, як випадкового, так і спланованого.  

Поради з безпеки: Ядерний інцидентце доступний курс, проходження якого займає всього 10 хвилин на смартфоні. Він доступний через службу зашифрованих повідомлень Telegram і був створений за допомогою двох експертів з ядерних озброєнь. Гаміш де Бреттон-Ґордон - колишній командир батальйону швидкого реагування РХБЯ ( хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної зброї) НАТО, який зараз консультує журналістів через Міжнародний інститут безпеки новин, і Ґарет Девіс, колишній військовослужбовець з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі РХБЯ, в тому числі в розробці політики Великої Британії і НАТО та командуванні системами виявлення і їх екіпажами під час бойових завдань.  

Їхні поради включають завантажувану форму, що містить посібник з безпеки на основі п'яти пунктів. 

«У плутанині та жаху на полі бою важливо мати базову підготовку з виживання та інформацію, і це особливо важливо у малоймовірному випадку ядерної атаки або аварії» наголошує Гаміш де Бреттон-Ґордон. 

Це вже другий курс, розроблений Фундацією Томсон для Telegram для місцевих журналістів в Україні. Перший, "Реагування на хімічну атаку", вийшов на початку цього року. 

«Редактор Фонду Томсона Кетрін Маккі, яка працювала над курсом, зазначила: "Цей курс не стверджує, що ядерний інцидент є неминучим, невідворотним або ймовірним.  Він має на меті надати корисну довідкову інформацію для тих українських журналістів, які не мають доступу до спеціальних засобів або допомоги від міжнародних ЗМІ.  Надзвичайно важливо, щоб ці журналісти мали легкий доступ до чітких, лаконічних, експертних порад». 

Курс доступний лише на смартфонах через Telegram. Він ведеться українською та англійською мовами. 

Українська версія: 

У додатку Telegram шукайте: TF26uk

Або клацніть на телефоні: t.me/TF26uk_bot (Потрібен обліковий запис в Telegram) 

Англійська версія: 

У додатку Telegram шукайтеTF26e 

Або клацніть на телефоні: t.me/TF26e_bot (Потрібен обліковий запис в Telegram) 

Explore our projects across the globe